Welkom

Welkom op mijn website. Je kunt op deze site veel informatie vinden over mijn werk als journalist, auteur en expert op het gebied van palliatieve zorg. Op deze pagina - de drie kolommen rechts - vind je recent werk. Hier staat een overzicht van een groot aantal opdrachtgevers, hier alle geschreven boeken. Voor het werk van Bureau MORBidee, verzoek ik je hier te klikken. Hieronder (de 'Palliatieve prikkels') staan mijn blogs.

Vijf keer per jaar verschijnt Pallium, het tijdschrift waarvan ik sinds de start - 1999 - hoofdredacteur ben. In deze uitgave, die eind februari verscheen, staat onder meer een interview van mij met specialist ouderengeneeskunde Rogier van Deijck. Verder verzorg ik een aantal rubrieken zoals Kort nieuws, En dan nog dit.... en de boekenrubriek Verschenen. 

Sinds juni 2017 kan de app Before you leave gedownload worden voor Android- en Apple-smartphones. Een van de doelen van de app is om goede, zinvolle gesprekken op gang te brengen tussen ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten. Dit gebeurt aan de hand van vele honderden vragen. Een groot deel ervan is door mij bedacht. Daarnaast heb ik de initiatiefnemers van de app, gedurende het gehele ontwikkeltraject, diverse keren advies gegeven.

Van tijd tot tijd houd ik op uitnodiging een lezing of verzorg ik een workshop. Dat kan over diverse deelonderwerpen van de thema's 'levenseinde' of 'palliatieve zorg' zijn. Over de goede dood, over palliatieve sedatie of over hospicezorg bij voorbeeld. Of over 'praten over de dood'. Andere onderwerpen van dit jaar waren bij voorbeeld schrijven over palliatieve zorg (voor Kaderartsen Palliatieve Zorg) en Hospice 3.0/Droomhospice (voor vrijwilligers en professionals van een hospice).


Laatste nieuws

  • * In maart 2018 is een gids voor zorgverleners over het voeren van Levenseindegesprekken verschenen.
  • * De site www.palliatievezorg.nl die ik onder mijn hoede heb, gaat in 2018 een geheel nieuw jasje krijgen. Ook komen er twee websites bij over deelaspecten van palliatieve zorg.
  • * Nadat ik al enkele keren als adviseur betrokken ben geweest bij de ontwikkeling van een app van derden, verschijnt er in 2018 een geheel eigen app van het eigen Bureau MORBidee.