Auteur

Hieronder een overzicht van de boeken die ik heb gepubliceerd, al dan niet samen met andere auteurs. Het overzicht begint bij het meest recente boek, en eindigt bij mijn eerste boek.

Palliatieve zorg. Een praktische gids voor zorgverleners (2022)
Praktisch lesboek voor zorgverleners die palliatieve zorg verlenen, met aandacht voor de belangrijkste pijlers van palliatieve zorg en de meest gebruikte meetinstrumenten. Geschreven met auteur Mariska Overman.

‘Ik doe er toch ook gewoon toe!’ (2022)
Position paper van de werkgroep KIEZO (KInderen van Ernstig Zieke Ouders), waarmee aandacht gevraagd wordt van zorgprofessionals voor ‘het zien’ van kinderen die opgroeien in een gezin waarin een ouder ongeneeslijk of chronisch ziek is.

Samen beslissen in de gezondheidszorg. Een praktische gids voor zorgverleners (2022)
Praktisch boek voor zorgprofessionals over de do’s and dont’s van samen beslissen in de gezondheidszorg, toegespitst op palliatieve zorgverlening. Geschreven met auteur Mariska Overman.

De Kist. Bekende Nederlanders over de grote vragen van het leven (2021)
Bundeling van de mooiste en meest inspirerende citaten uit 12,5 jaar De Kist, een tv-programma van de EO, waarin presentator Kefah Allush op bezoek gaat bij een Bekende Nederlander, om te spreken over leven en dood.

Levenseindezorg en digitale nalatenschap. Een praktische gids voor zorgverleners (2021)
Een praktische gids voor zorgverleners die betrokken zijn bij levenseindezorg, en vragen van patiënten en naasten willen beantwoorden over hun digitale nalatenschap en/of hun digitale voortbestaan. Geschreven met auteur Mariska Overman.

Ik weet niet wat ik zeggen moet. Hoe praat je over dood, verlies en rouw? (2020)
Zelfhulpboek voor mensen die in hun omgeving met dood, verlies of rouw te maken krijgen en tips kunnen gebruiken om daarover op een verbindende manier te communiceren. Geschreven met auteur Mariska Overman.

Nazorg aan patiënten na een zware ziekte of ongeval. Verder leven na overleven; hoe restklachten het leven blijven beïnvloeden (2020)
Interviews met patiënten die een ernstige ziekte hebben (gehad) (of een ernstig ongeval hebben meegemaakt) en met zorgverleners die bekend zijn met revalidatiezorg. Geschreven met journalist Jeroen Wapenaar.

Levenseindegesprekken. Een whitepaper voor zorgverleners (2018)
Een praktische gids voor zorgverleners die, als onderdeel van hun werk, gesprekken over het levenseinde voeren met ongeneeslijk zieke patiënten en ouderen met een hoge kwetsbaarheid. Geschreven met auteur Mariska Overman.

Canon Palliatieve Zorg (2018)
De Canon Palliatieve Zorg is door diverse auteurs geschreven. Ik nam ongeveer een kwart van de teksten voor mijn rekening. De Canon is ook online te lezen.

Over de dood gesproken (2015)
Gebaseerd op de Elckerlijck-lezingen van o.m. Bert Keizer, Kristien Hemmerechts, Arjan Erkel, Alexander Rinnooy Kan en Cees Dekker. Geschreven in opdracht van VPTZ Nederland.

Leven na de wending. Als je kind overleden is (2011)
Een bundel interviews met ouders die een kind verloren door een ongeluk of ziekte. Geschreven in opdracht van Uitvaartonderneming De Wending.

‘Je snapt ’t of je snapt ’t niet’ (2009)
Over maatschappelijk betrokken ondernemen in de chronische zorg. In samenwerking met, en in opdracht van, Joke Zwanikken-Leenders, verpleegkundige en pionier van de verwenzorg.

De laatste slaap. Palliatieve sedatie: het alternatief voor euthanasie? (2008)
Over de praktijk van palliatieve sedatie in de terminale fase.

In het teken van leven. Zorgen voor het ongeneeslijk zieke kind (2006)
Over de weg die kinderen met een levensbedreigende ziekte en de andere gezinsleden gaan na de fatale diagnose. Geschreven in opdracht van de Stichting Vrienden van het KinderOncologisch Centrum Nijmegen.

Onzichtbare zwaarte van de zorg. Verpleegkundigen en verzorgenden aan het woord (2005)
Verhalen over werken in de zorg, in opdracht van de toenmalige beroepsorganisatie voor verpleegkundigen NU’91.

Buigen als bamboe. Over leven na kanker (2005)
Over de gevolgen van de diagnose kanker op het leven van 14 prominente Nederlanders, waaronder Ivan Wolffers, Sylvia Kristel, Henk Krol en Karel Glastra van Loon. Geschreven met journalist Anja Krabben.

Verwenzorg, gewoon doen! (2004)
Over het nut van het verwennen van mensen die structureel van zorg afhankelijk zijn. Geschreven in opdracht van Joke Zwanikken-Leenders, verpleegkundige en pionier van de verwenzorg.

Einde goed, allen goed? Oog voor zorgenden in de palliatieve zorg (2003)
Een bundel artikelen over zorg voor de zorgenden, verschenen ter gelegenheid van het EAPC-congres in Den Haag. Ik vormde met Huub Buijssen de eindredactie.

Een goede plek om te sterven. Palliatieve zorg in Nederland (2002)
Over de inhoud van palliatieve zorg en hospicezorg.

De meeste boeken zijn nog te koop, onder meer via bol.com. Enkele uitgaven staan ook in de webwinkel van Bureau MORBidee.