Portfolio

Om een indruk te geven van mijn journalistieke werk, hier een overzicht van mijn werkzaamheden, vooral in het heden, maar ook uit het verleden. De door mij geschreven boeken krijgen aandacht op deze pagina.

cover-kbo-brochure-levenseinde_v4-1-definitief-1kopie cover-pal-voor-u-hr   pallium_05_2015-cover  cover-wat-als-je-je-leven-verliest-2kanker-als-de-dood-dichtbij-is-repository-kwf-kankerbestrijding

Pallium
In 1999 opgericht tijdschrift over palliatieve zorg, uitgegeven door Bohn Stafleu Van Loghum/Springer, dat vijf keer per jaar verschijnt. Ik ben vanaf het begin hoofdredacteur van dat tijdschrift. Beschrijft palliatieve zorg over de gehele breedte en is gericht op professionals in de palliatieve zorg.

Palliatievezorg.nl
De website is in 1997 samen met Uitvaart.com opgericht. Bevat achtergrondinformatie, nieuwsberichten en columns (onder meer van Mariska Overman en Marinus van den Berg) over palliatieve zorg. Actuele bezoekerscijfers laten zien dat de site zo’n 20.000 keer per maand wordt bezocht. Ik ben verantwoordelijk voor 95% van de inhoud.

Bureau MORBidee
Samen met Mariska Overman vorm ik Bureau MORBidee, een communicatiebureau dat gespecialiseerd is in het bespreekbaar(der) maken van de dood. We organiseren bijeenkomsten over de dood (zoals Death Cafés) en ontwikkelen creatieve producten die de bespreekbaarheid ervan stimuleren. Vanuit Bureau MORBidee ben ik mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van diverse gesprekshulpen, die het praten over de dood kunnen vergemakkelijken, zoals Praatstenen, Kaartjes van Betekenis en Oog in Oog. Ook zijn vanuit Bureau MORBidee diverse gesprekshulpen ontwikkeld in samenwerking met universiteiten (zoals Radboudumc en MUMC+).

Kaarten van Betekenis
Vanuit Bureau MORBidee hebben we een wenskaartenlijn ontwikkeld: Kaarten van Betekenis. We geven speciale wenskaarten uit voor mensen met kanker en voor mensen die in rouw zijn. Ze kunnen door particulieren via de website worden gekocht, maar evengoed door ‘wederverkopers’, zoals boekhandels.

Canon Palliatieve Zorg
Voor de Canon Palliatieve Zorg, die in december 2016 werd gelanceerd door staatssecretaris Martin van Rijn van VWS, schreef ik zeven van de vijfentwintig vensters. Ook leverde ik bijdragen aan de literatuursuggesties en doorverwijzingen. De Canon is in november 2018 in boekvorm verschenen.

Pal voor u – magazine en themaboekjes
Jaarlijks verschijnend magazine over palliatieve zorgverlening voor patiënten en naasten, dat in samenwerking met Uitgeverij Zezz en de Netwerken Palliatieve Zorg sinds 2010 wordt gemaakt. Samen met Anne-Marie van Bergen ben ik hoofdredacteur. Ik schrijf voor ieder nummer een handvol verhalen. Daarnaast geeft Pal voor u themaboekjes uit, onder meer over seksualiteit/intimiteit, keuzes in de zorg, pijn, mantelzorg in de palliatieve fase en palliatieve zorg voor kinderen. Al deze boekjes schrijf ik.

KBO-Brabant
Voor KBO-Brabant ontwikkelde ik in 2018 een PowerPoint vol informatie over het levenseinde, en hoe ouderen met elkaar daarover kunnen praten. Getrainde vrijwilligers gebruikten deze PowerPoint voor speciale bijeenkomsten die ‘In gesprek over het levenseinde’ heetten. Tientallen afdelingen van KBO-Brabant hielden dergelijke bijeenkomsten.

Unie KBO-PCOB
Voor de beide ouderenbonden verzorgde ik diverse producties, zoals artikelen in Nestor (tijdschrift Unie KBO) of Zinvol (speciale uitgave over het levenseinde van PCOB). Ook schreef ik de brochure ‘Onmisbare informatie over het einde van het leven’.

MSD
Voor het bedrijf MSD schreef ik – samen met internist-oncoloog Joep Douma – in de jaren 2014-2018 aan een e-learning over palliatieve zorg, speciaal voor medisch specialisten.

Vakblad Uitvaart
Voor één van de twee vakbladen over uitvaartzorg – het andere heet Brancheblad Uitvaartzorg – verzorg ik de boekrecensies.

Zorgscholing
In samenwerking met Zorgscholing heb ik de scholing ‘In gesprek over het levenseinde’ ontwikkeld. Sinds 2018 verzorg ik die met enige regelmaat voor Zorgscholing, maar ook in company. De scholing is grotendeels gekoppeld aan het boekje Levenseindegesprekken, dat ik samen met Mariska Overman schreef.

Agora
Ik leverde van 2014-2017 regelmatig bijdragen aan voor de website van Agora, meestal in de vorm van een interview met een professional of een patiënt.

KWF Kankerbestrijding
KWF Kankerbestrijding geeft twee brochures uit over de palliatieve fase van kanker: Als je weet dat je niet meer beter wordt en Als de dood dichtbij komt. Van beide brochures zijn diverse edities verschenen. Beide heb ik geschreven of herschreven.

CIVO Zorgopleiders
Voor CIVO Zorgopleiders, een verpleegkundeopleiding in Hengelo, verzorg ik sinds 2017 voor verschillende groepen studenten gastlessen over De goede dood.

Antenne/VPTZ
Antenne is het tijdschrift van VPTZ Nederland, de koepelorganisaties van meer dan 200 lokale/regionale groepen van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. In dat tijdschrift vulde ik tot 2016 zo’n tien jaar de rubriek ‘Rob en Wim’, een briefwisseling met Wim van der Graaf.

Handboek Sterven, Uitvaart, Rouw
Losbladig verzamelwerk met vele tientallen artikelen over sterven, uitvaart en rouw. Met diverse hoofdstukken over palliatieve (terminale) zorg erin, geschreven door mij. Het project eindigde in december 2005.

Palliatief
Tijdschrift van het toenmalige NPTN (Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten in Nederland), voorloper van Agora, ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg. Werd sinds 2002 meegestuurd met Pallium. Stopte in 2004. Ik was verantwoordelijk voor 90% van de inhoud (interviews, nieuwsberichten).

Relevant/NVVE
Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Ik schreef er als freelancer een jaar of vier voor, tussen 2003 en 2007.

Doodgewoonbespreekbaar.nl
De site is een initiatief van de Stichting STEM (STerven op je Eigen Manier). Ik schreef er blogs voor tussen 2009 en 2013. De Stichting leidt al enige jaren een slapend bestaan, met uitzondering van de trainingsactiviteiten rondom de vrij onzinnige sterfstijlen.

Doodgewoon
Het enige publiekstijdschrift over de dood dat ooit – wereldwijd – bestaan heeft. Het startte in 1994 en eindigde in 2001. Ik schreef er diverse bijdragen voor, en zat ook enige tijd in de redactie.